Πούλλος Παναγιώτης

Μητρώο uoadl:2933237 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πούλλος Παναγιώτης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30398
Τόπος καταγωγής:
Βραχάτιον (Κορινθίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αναστάσιος Αγιοβλασίτης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κορίνθου, αριθ.11, Ιουλίου 1906, Λίαν Καλώς (8 15/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.