Γεωργιτσέας Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2933239 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεωργιτσέας Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30399
Τόπος καταγωγής:
Πειραιεύς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Στυλιάνος Γεωργιτσέας
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Πειραιώς, αριθ.38, 1 Ιουλίου 1906, Καλώς (5 30/41)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Οδοντιατρικόν Σχολείον 380,151χειμ. 1917-18. Μετεγράφη ως τριτοετής κατά το εδ. Β΄ - παρ.2 - άρθρο 20 Νόμου 52ΚΓ΄ …..
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.