Πετρίδης Χρίστος

Μητρώο uoadl:2933241 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πετρίδης Χρίστος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30400
Τόπος καταγωγής:
Λευκωσία (Κύπρου)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σάββας Σπανούδης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Λευκωσίας, αριθ.21/2050, 1 Ιουλίου 1906, Πάνυ Καλώς (8)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.