Λακασάς Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2933243 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λακασάς Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30401
Τόπος καταγωγής:
Τρίπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεράσιμος Λυσάνδρου
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Τριπόλεως, αριθ.17, 9 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (5 21/36)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φυσικομαθηματική 1018 10/10/907 ….. (Τμ. Φυσικών) Και αύθυς εις την Νομικήν αυθυμερόν.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.