Μουτσιανίδης Θεμιστοκλής

Μητρώο uoadl:2933246 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μουτσιανίδης Θεμιστοκλής
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30402
Τόπος καταγωγής:
Παλαμά (Καρδίτσης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αριστ. Γαγάτσης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Καρδίτσης, αριθ.86, 27 Ιουνίου 1906, Καλώς (6 13/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.