Παπαθεοδωρόπουλος Ανδρέας

Μητρώο uoadl:2933250 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπαθεοδωρόπουλος Ανδρέας
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30404
Τόπος καταγωγής:
Σπάρτη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χρήστος Σμυρνιωτόπουλος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Τριπόλεως, αριθ. 9, 3 Ιουλίου 1906, Καλώς (6 13/40)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.