Οικονόμου Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2933252 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Οικονόμου Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30405
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. ………
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α΄ Αθηνών, αριθ. 28, 26 Ιουνίου 1906, Λίαν Καλώς (7 34/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.