Ρούσσος Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2933254 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ρούσσος Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30406
Τόπος καταγωγής:
Θήρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιάκωβος Ν. Αβάζος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Γ΄ Αθηνών, αριθ. 51, 3 Ιουλίου 1906, Λίαν Καλώς (7 42/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.