Ζαχαράτος Άγγελος

Μητρώο uoadl:2933256 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζαχαράτος Άγγελος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30407
Τόπος καταγωγής:
Κεφαλληνία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δ. Μένανδρος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α΄ Αθηνών, αριθ. 47, 28 Ιουνίου 1902, Καλώς (5 27/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.