Κώνστας Ευστράτιος

Μητρώο uoadl:2933274 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κώνστας Ευστράτιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30408
Τόπος καταγωγής:
Λαύριον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ανδ. Μ. Βήχος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Πειραιώς, αριθ. 18, 1 Ιουλίου 1906, Πάνυ Καλώς (8 3/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.