Πλατής Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2933279 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πλατής Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30409
Τόπος καταγωγής:
Κυριάκιον (Λεβαδείας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Πλατής
Ηλικία:
28
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Καρδίτσης, αριθ. 88, 27 Ιουνίου 1906, Καλώς (7 13/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.