Συγκριτική μελέτη θεραπευτικής δράσης φαινολικών παραγώγων σε in vivo πρότυπο ατοπικής δερματίτιδας: Πιλοτική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933321 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Θεοδωράκη Ελισάβετ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Ράλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη θεραπευτικής δράσης φαινολικών παραγώγων σε in vivo πρότυπο ατοπικής δερματίτιδας: Πιλοτική Μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη θεραπευτικής δράσης φαινολικών παραγώγων σε in vivo πρότυπο ατοπικής δερματίτιδας: Πιλοτική Μελέτη
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ) είναι χρόνια, υποτροπιάζουσα, φλεγμονώδης
δερματική νόσος που χαρακτηρίζεται από πολυπαραγοντική παθοφυσιολογία και ένα ευρύ
φάσμα κλινικών φαινοτύπων. Σημαντικοί παράγοντες είναι η δυσλειτουργία του δερματικού
φραγμού και η διαταραχή της ισορροπίας της Th1 και Th2 ανοσιακής απόκρισης. Οι πλέον
διαδεδομένες θεραπείες είναι τα τοπικά κορτικοστεροειδή και οι αναστολείς καλσινευρίνης, τα
οποία προκαλούν πληθώρα ανεπιθύμητων ενεργειών, όπως ατροφία δέρματος,
τελαγγειεκτασίες και καύσο, ενώ τα δεδομένα για τη μακροχρόνια χρήση των αναστολέων
καλσινευρίνης είναι ελάχιστα. Τα ανωτέρω δείχνουν την ανάγκη εύρεσης νέων θεραπευτικών
παραγόντων με σημαντική δράση και λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Συνθετικά και φυσικά
παράγωγα κινναμωμικών οξέων έδειξαν in vitro και in vivo σημαντική αντιοξειδωτική και
αντιφλεγμονώδη ικανότητα, με υποσχόμενη δράση σε αυτοάνοσα δερματικά νοσήματα, όπως
ψωρίαση και ατοπική δερματίτιδα.
Μέθοδοι: Μελετήθηκε σε άτριχους μύες τύπου SKH-hr1 η δραστικότητα πέντε φαινολικών
παραγώγων με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σε πρότυπο ατοπικής δερματίτιδας. Η νόσος
προκλήθηκε με επιδερμικές επαλείψεις του απτενίου DNCB (2,4- δινιτροχλωροβενζόλιο). Το
πρότυπο πρόκλησης προσομοιώνει ικανοποιητικά την ατοπική δερματίτιδα των ανθρώπων, ως
προς την ιστοπαθολογική, ανοσολογική και κλινική εικόνα. Τα υπό εξέταση τοπικά
σκευάσματα ήταν τα εξής: 2MECAT, KP20, NAPTHPA, 3-γερανυλ-1-(2′-μεθυλπροπανοϋλ)-
φλορογλουκινόλη (APG-1) και Ροσμαρινικό οξύ. Τα μόρια μορφοποιήθηκαν σε τοπικά
σκευάσματα περιεκτικότητας 0,15% β/β με PEG 400/PEG3000 : 80/20. Η επάλειψη των
σκευασμάτων πραγματοποιούνταν στη ραχιαία περιοχή των μυών (σε δόση 5mg/cm2
), μία
φορά την ημέρα, για 20 ημέρες.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι η
πρόκληση της ατοπικής δερματίτιδας είχε σημαντική επίδραση τόσο στο δέρμα των μυών, όσο
και στην ψυχολογική τους κατάσταση. Τα μόρια 2MECAT και KP20, έδειξαν θεραπευτική
συνεισφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα μόρια και τους μάρτυρες, χωρίς να οδηγούν σε πλήρη
ίαση, στη συγκεκριμένη δόση. Επίσης, είχαν θετική επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση
των μυών. Οι μάρτυρες, ο φορέας και το ροσμαρινικό οξύ παρουσίασαν αρνητικά
αποτελέσματα, με τους μάρτυρες να εμφανίζουν και εικόνα κατάθλιψης. Το μόριο APG-1, στις
συγκεκριμένες συνθήκες δε φαίνεται υποσχόμενο για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας.
Το μόριο NAPTHPA είχε ουδέτερη δράση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ατοπική δερματίτιδα, in vivo, φαινολικά παράγωγα, μύες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
184

Συγκριτική μελέτη θεραπευτικής δράσης φαινολικών παραγώγων σε in vivo πρότυπο ατοπικής δερματίτιδας.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-02.