Μελέτη της φαρμακοκινητικής της κολιστίνης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση με τη μορφή του μεθανοσουλφονικού εστέρα (CMS) σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933500 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-26
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καρανάσιου Νικολέτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργία Βαλσαμή, Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της φαρμακοκινητικής της κολιστίνης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση με τη μορφή του μεθανοσουλφονικού εστέρα (CMS) σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της φαρμακοκινητικής της κολιστίνης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση με τη μορφή του μεθανοσουλφονικού εστέρα (CMS) σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι o προσδιορισμός των βασικών φαρμακοκινητικών παραμέτρων της κολιστίνης μετά από ενδοφλέβια χορήγηση του μετά νατρίου άλατος της μεθανοσουλφονικής κολιστίνης. Για τη φαρμακοκινητική ανάλυση έγινε προσδιορισμός της συγκέντρωσης της κολιστίνης σε πλάσμα αιμοκαθαιρώμενων ασθενών στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έπειτα από ενδοφλέβια χορήγηση της μεθανοσουλφονικής κολιστίνης, που αποτελεί προφάρμακο της κολιστίνης και υδρολύεται στη δραστική μορφή στο αίμα. Το δοσολογικό σχήμα που ακολουθήθηκε, ήταν δόση φόρτισης 9 MIU και δόση συντήρησης 4,5 ΜΙU κάθε 12 ώρες. Ο προσδιορισμός των επιπέδων της κολιστίνης έγινε με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης και ανίχνευση με φθορισμό (ΗPLC-Fluoresce detection). Για τη φαρμακοκινητική ανάλυση και την περιγραφή της κινητικής της κατανομής της κολιστίνης χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου. Οι υπολογιζόμενες τιμές της συγκέντρωσης του φαρμάκου στη σταθεροποιημένη κατάσταση, έδειξαν ότι με το συγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα επιτυγχάνονται οι κλινικοί στόχοι βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών του EMA και FDA (με εξαίρεση δύο). Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη με την προσθήκη μεγαλύτερου αριθμού ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ανθεκτικοί μικροοργανισμοί, αντιβιοτική αγωγή, ενόργανη ανάλυση, κολιστίνη, φαρμακοκινητική ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
165
Αριθμός σελίδων:
100

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΟΛΙΣΤΙΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ FINAL (1).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-02.