Η ρητορική ως άτυπη μορφή μάθησης και διδασκαλίας .Ο ρόλος της στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δρώμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933612 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσακνή Λεμονία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζίνα Καλογήρου :Καθηγήτρια ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Νάκας :Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Βασιλική Οικονομοπούλου : Μέλος ΕΔΙΠ / ΠΤΔΕ /ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ρητορική ως άτυπη μορφή μάθησης και διδασκαλίας .Ο ρόλος της στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δρώμενα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ρητορική ως άτυπη μορφή μάθησης και διδασκαλίας . Ο ρόλος της στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δρώμενα
Περίληψη:
Περίληψη
Όπως έγινε σαφές, στην παρούσα εργασία το επίκεντρο της όλης έρευνας
εστιάστηκε σε σύγχρονες πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης, με σκοπό να
αντιμετωπιστούν τα μαθησιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα τα οποία απασχολούν
κάθε βαθμίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από το Νηπιαγωγείο έως και το
Πανεπιστήμιο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει συνεχώς να θέτουν στο επίκεντρο το μαθητή
και τις ανάγκες του, το μαθητή και τα ενδιαφέροντά του, το μαθητή και τις επιθυμίες
του. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, μέσα από την παραπάνω εργασία, έγινε μια
προσπάθεια συνδυασμού εκπαιδευτικών δεδομένων με σύγχρονες πτυχές της
καθημερινότητας των μαθητών.
Με αφορμή τη ρητορική ως έννοια, τονίστηκε η σημασία της άτυπης μάθησης,
δηλαδή η επιθυμία για να εισχωρήσει στην εκπαίδευση ένας τρόπος μάθησης ο
οποίος θα είναι απαλλαγμένος από τον αυστηρό, επιβεβλημένο και στείρο τρόπο
μάθησης, που, όμως, θα συνυπάρχει και θα συμβαδίζει με τρόπους και πρακτικές οι
οποίες θα ενισχύουν, σε πρώτο βαθμό, την αγάπη των παιδιών για το σχολείο, την
αγάπη τους για την ανάγνωση, την αγάπη για συνεχή και επίμονη μάθηση.
Επίσης, μέσα από ευχάριστες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι μαθητές θα μπορέσουν
να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, θα μπορέσουν να καλυτερεύσουν το λόγο
τους, τη φαντασία τους, την εκφραστική ευγλωττία τους, τη μαθησιακή τους
ετοιμότητα, τη ρητορική τους δεινότητα, αλλά και την πληθώρα των μαθησιακών
τους ταλέντων, τα οποία είναι εγκλωβισμένα σε απαρχαιωμένες εκπαιδευτικές
τεχνικές, οι οποίες οδηγούν τους μαθητές σε μαθησιακή υποτίμηση, αδιαφορία,
πλήξη και παραγκωνισμό της φιλαναγνωσίας.
Σαν μία σύγχρονη ρητορική εκπαιδευτική διάσταση αποτέλεσε και η ιδέα
τέλεσης έρευνας στην παρούσα εργασία, καθώς μέσα από τα αποτελέσματα της
έρευνας με τίτλο «Η ρητορική της φιλαναγνωσίας σε αντίφαση με τη σύγχρονη
ρητορική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» έγινε σαφές πως οι νέοι υποτιμούν την
ανάγνωση, όπως, επίσης, και την όλη εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς, σύμφωνα με
τις απαντήσεις τους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους προσφέρουν πιο πρακτικές
και πιο χρήσιμες διεξόδους σε σχέση με την ανάγνωση ενός ιστορικού βιβλίου, για
παράδειγμα. Επίσης, η έρευνα αποτελεί ένα βασικό τεκμήριο και για περαιτέρω έρευνες οι
οποίες θα εστιάζουν την προσοχή τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κομμάτι, ενώ,
επίσης, μπορεί να αποτελέσει και την πιο σύγχρονη εκδοχή μελέτης για την
«εκπαιδευτική αναγέννηση», η οποία θα χρωματίσει την εκπαιδευτική διάσταση με
σύγχρονα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα. Επίσης, στην όλη άτυπη εκπαιδευτική
διαδικασία, εξέχουσα θέση θα μπορούσαν να κατέχουν και τα προγυμνάσματα τα
οποία, όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω εργασία, θα μπορούσαν να
προσαρμοστούν, να ενισχυθούν και να αναδιαμορφωθούν για τις ανάγκες της
σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ρητορική , άτυπη μάθηση , προγυμνάσματα , εκπαίδευση , καινοτόμα , ερευνητικά ερωτήματα, ερωτηματολόγιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
20
Αριθμός σελίδων:
52

τελική μορφή διπλωματικής ( διορθώσεις)μορφή pdf.pdf
613 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Περιλήψεις διπλωματικής (1).zip
10 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.