Ανίχνευση, καταγραφή και ταξινόμηση κινήτρων για άσκηση σε ιδιωτικά γυμναστήρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933765 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αυθίνος Ιωάννης Καθηγητής ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ
Λάιος Αθανάσιος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Κωνσταντίνος Αλεξανδρής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση, καταγραφή και ταξινόμηση κινήτρων για άσκηση σε ιδιωτικά γυμναστήρια
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση, καταγραφή και ταξινόμηση κινήτρων για άσκηση σε ιδιωτικά γυμναστήρια
Περίληψη:
Ο τρόπος παροχής υπηρεσιών των ιδιωτικών γυμναστηρίων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα στον τομέα του μάρκετινγκ τους, αφού σχετίζεται άμεσα με την ικανοποίηση των πελατών και ουσιαστικά με τη διατήρησή τους στην αγορά (Alexandris, Zahariadis, Tsorbatzoudis, & Grouios, 2004). Η πρόκληση λοιπόν, της παροχής αθλητικών υπηρεσιών γίνεται λιγότερο δύσκολη όταν οι μάρκετινγκ μάνατζερς γνωρίζουν την άποψη των πελατών τους για τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν, τα χαρακτηριστικά τους και κυρίως τους λόγους για τους οποίους αυτοί γυμνάζονται. Κατά συνέπεια, η συλλογή και κατανόηση των ανωτέρω στοιχείων, μπορεί να τους υποδείξει την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να επενδύσουν τις προσπάθειες και τους πόρους τους, έτσι ώστε να αυξήσουν την πιθανότητα οι ασκούμενοι να βιώσουν μία θετική εμπειρία που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Μολονότι κάτι τέτοιο αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για τη διαχείριση των ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κοινωνικής δυσπραγίας όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι γυμναζόμενοι μειώνονται, δεν προσφέρεται στην ελληνική αλλά και διεθνή βιβλιογραφία ένα ολοκληρωμένο μέσο συλλογής ανάλογων δεδομένων. Σκοπός λοιπόν της παρούσας διατριβής είναι: (α) η δημιουργία ενός «διαχειριστικού εργαλείου – ερωτηματολόγιου» καταγραφής των εσωτερικών κινήτρων προσέλευσης των πελατών στα γυμναστήρια και (β) η ανάλυση- κατανόηση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς.
Το δείγμα αποτέλεσαν n = 440 ασκούμενοι από εννέα ιδιωτικά γυμναστήρια αλυσίδας γυμναστηρίων που εδρεύουν στη περιφέρεια Αττικής, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία να απαντήσουν ερωτηματολόγιο σχετικό με τα κίνητρα προσέλευσης τους.
Ως προς τη δημιουργία «διαχειριστικού εργαλείου – ερωτηματολόγιου» εσωτερικών κινήτρων για άσκηση σε γυμναστήρια, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας κατέδειξε λίστα 166 διαφορετικών εσωτερικών κινήτρων άσκησης, τα οποία διαμέσου παραγοντικής ανάλυσης διαμόρφωσαν τελικά ερωτηματολόγιο 44 ερωτήσεων. Η στατιστική ανάλυση της εξέτασης του ερωτηματολογίου κατέληξε ότι είναι έγκυρο διότι διασφαλίστηκε με: (α) τη χρήση της Δελφικής Τεχνικής (Linstone & Turoff, 1975) και (β) την αξιοποίηση του περιεχομένου υπάρχοντος δημοσιευμένου ερωτηματολογίου (Driver et al, 1983) και αξιόπιστο καθώς πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του συντελεστή εσωτερικής συνάφειας (Gronbach a= 0,977).
Η ανάλυση των δεδομένων με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, κατέδειξε κίνητρα με ιεραρχική κατάταξη από τα οποία τα 10 σημαντικότερα αξιοποιήθηκαν προκειμένου μέσω του παραμετρικού έλεγχου ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα (one-way ANOVA) να εξεταστεί εάν οι μέσες τιμές που αντιστοιχούν στα εσωτερικά κίνητρα άσκησης διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις διάφορες δημογραφικές ομάδες των συμμετεχόντων στην έρευνα. Όσον αφορά την εξέταση εσωτερικών κινήτρων ανάλογα με το φύλο, οι γυναίκες αποδίδουν στατιστικά σημαντικά περισσότερη βαρύτητα από ότι δίνουν οι άντρες. Σε σχέση με τη γεωγραφική τοποθεσία του γυμναστήριου, βρέθηκε να διαφοροποιεί σημαντικά τα εσωτερικά κίνητρα για άσκηση. Η ηλικία δεν έχει σημαντική διαφοροποίηση, ενώ το μορφωτικό επίπεδο σχεδόν καμία.
Συμπερασματικά τα εσωτερικά κίνητρα τα οποία αξιολογούνται ως τα πιο σημαντικά από τους πελάτες-ασκούμενους, εκτός από τα προφανή για «άσκηση», «σωματική υγεία» και «διατήρηση της σωματικής φόρμας και φυσικής κατάστασης», ήταν τα κίνητρα ασφάλειας στην άσκηση αλλά και τα εσωτερικά κίνητρα που αφορούν εναλλακτικές μορφές εκγύμνασης και διέξοδο από την καθημερινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κίνητρα προσέλευσης πελατών σε γυμναστήρια, ποιότητα υπηρεσιών άσκησης, κίνητρα άσκησης και αναψυχής, ιδιωτικά γυμναστήρια, μάρκετινγκ ιδιωτικών γυμναστηρίων.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
129
ypostirixi_papantoniou (PDF).pdf (845 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο