Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός Προγράμματος Διαχείρισης Αντιβιοτικών στην πρόληψη της μικροβιακής αντοχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933791 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-28
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Λάβη Άννα-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρκαντώνη Κυρούδη Σοφία
Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός Προγράμματος Διαχείρισης Αντιβιοτικών στην πρόληψη της μικροβιακής αντοχής
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός Προγράμματος Διαχείρισης Αντιβιοτικών στην πρόληψη της μικροβιακής αντοχής
Περίληψη:
Εισαγωγή: Παρ’ όλο που τα Προγράμματα Διαχείρισης Αντιβιοτικών (ASP) έχουν προταθεί ως μία πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την επίλυση του προβλήματος της μικροβιακής αντοχής, δεν υπάρχουν ισχυρές και σαφείς ενδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αναδρομική ανάλυση ενός ASP με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης των υπό περιορισμό αντιβιοτικών και της μικροβιακής αντοχής και η αξιολόγηση βασικών παραγόντων που μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση της αντοχής στα αντιβιοτικά, ώστε να σχεδιαστεί ένα πιο επιτυχημένο ASP στο μέλλον. Μέθοδοι: Μελετήσαμε για διάστημα ενός χρόνου το ASP που εφαρμόζεται στο Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ, το οποίο βασίζεται στο συνδυασμό της στρατηγικής προηγούμενης έγκρισης και της ανασκόπησης μετά τη συνταγογράφηση και ανατροφοδότησης, για την παρακολούθηση των υπό περιορισμό αντιβιοτικών. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μείωση στην κατανάλωση των υπό περιορισμό και μη αντιβιοτικών (DDDs και DOTs). Η προσήλωση στο πρωτόκολλο ήταν στο 11.0%. Η μέση διάρκειας θεραπείας ήταν 9.3 μέρες, χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ εμπειρικής και στοχευμένης αγωγής (8.87 VS 9.76, P=0.060), ενώ ήταν σημαντικά μικρότερη από τη βιβλιογραφία για τη λοίμωξη κεντρικού φλεβικού καθετήρα (10.66 μέρες) και τη νοσοκομειακή πνευμονία (10.22 μέρες). Τα περιστατικά που μπορούσε να γίνει αποκλιμάκωση της αντιμικροβιακής αγωγής αλλά δεν έγινε, αντιστοιχούσαν στο 5.5% των συνολικών μερών θεραπείας. Η θνητότητα εντός 30 ημερών ήταν 20.2%, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές στον τύπο αγωγής (Εμπειρική 57.7% VS Στοχευμένη 42.3%, P=0.476). Λοίμωξη από C. difficile εμφάνισε το 4.7%, η οποία σχετίστηκε με την προηγούμενη χρήση καρβαπενεμών (62.1% VS 37.9%, P=0.048) και κεφαλοσπορινών (55.2% VS 44.8%, P=0.006). Νέο αποικισμό με πολυανθεκτικό στέλεχος εμφάνισε το 9.7% και οι μέρες θεραπείας μετά τον αποικισμό αποτελούσαν το 25.5% των συνολικών μερών. Αναφερόμενες αλλεργίες είχε το 12.8% των περιστατικών, που αντιστοιχούσαν στο 12.3% των συνολικών μερών θεραπείας. Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση των καταναλώσεων των υπό περιορισμό αντιβιοτικών, των διαδικασιών και της αποτελεσματικότητας κατέδειξαν ένα λειτουγικό ASP. Τα σημεία κλειδιά για ένα πιο αποδοτικό ASP μελλοντικά εκτιμάται ότι είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των αντιβιοτικών στο μικροβίωμα, πέρα από το φάσμα δραστικότητάς τους, για τον περιορισμό της εμφάνισης νέου αποικισμού, σε συνδυασμό με τα μέτρα πρόληψης λοιμώξεων και η πιο μεθοδική διερεύνηση των αναφερόμενων αλλεργιών για την αξιοποίηση των αντιβιοτικών πρώτης γραμμής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
αντιβιοτικά, μικροβιακή αντοχή, προγράμματα διαχείρισης αντιβιοτικών, δοσολογικό σχήμα, παρεμβάσεις
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
245
Αριθμός σελίδων:
148

Thesis.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-02.