Μελέτη γεωγραφικής και υψομετρικής διακύμανσης πτητικών μεταβολιτών σε φυτικά μέρη της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2933877 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-30
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ζουρνατζής Ηλίας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Ρούσσης, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη γεωγραφικής και υψομετρικής διακύμανσης πτητικών μεταβολιτών σε φυτικά μέρη της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη γεωγραφικής και υψομετρικής διακύμανσης πτητικών μεταβολιτών σε φυτικά μέρη της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)
Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάστηκε η χημική σύσταση του αιθερίου ελαίου βελονών και κλαδιών 36 ατόμων Abies cephalonica, από τρείς περιοχές της Ελλάδας και από τρία διαφορετικά υψόμετρα κάθε περιοχής συλλογής. Το φυτικό υλικό υποβλήθηκε σε υδραπόσταξη και τα αιθέρια έλαια που παραλήφθηκαν αναλύθηκαν με αέριο χρωματογράφο συνδεμένο με φασματογράφο μάζας (GC/MS). Η χημική σύσταση του αιθερίου ελαίου των βελονών και των κλαδιών της A. cephalonica χαρακτηριζόταν κυρίως από μονοτερπενικούς υδρογονάνθρακες με κύριο συστατικό στο αιθέριο έλαιο των βελόνων το β-πινένιο και το λιμονένιο/β-φελλανδρένιο, ενώ τα βασικά συστατικά στο αιθέριο έλαιο των κλαδιών ήταν το λιμονένιο και το α- και β-πινένιο. Συνολικά, τα υπό μελέτη αιθέρια έλαια δεν εμφάνισαν σημαντικές ποιοτικές διαφορές, ωστόσο κάποιες ποσοτικές διακυμάνσεις εντοπίστηκαν κυρίως μεταξύ των δειγμάτων από διαφορετικές περιοχές συλλογής. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε κάποια συστηματική διαφοροποίηση στη χημική σύσταση των αιθερίων ελαίων σε συνάρτηση με το υψόμετρο για κάθε περιοχή συλλογής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αιθέρια έλαια, πτητικά συστατικά, Abies cephalonica, γεωγραφική διακύμανση, υψομετρική διακύμανση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
119
zournatzis - MSc thesis - final.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο