Παρασκευή Πολυμερικών Μικροβελόνων με Τρισδιάστατη Εκτύπωση για τη Διαδερμική Χορήγηση Φαρμακολογικά Δραστικών Ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934052 11 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αντωνάρα Λευκοθέα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δάλλας Παρασκευάς, Επίκουρος καθηγητής Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Ρέκκας Δημήτριος, Αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Ράλλης Μιχαήλ, Αναπληρωτής καθηγητής Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παρασκευή Πολυμερικών Μικροβελόνων με Τρισδιάστατη Εκτύπωση για τη Διαδερμική Χορήγηση Φαρμακολογικά Δραστικών Ουσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παρασκευή Πολυμερικών Μικροβελόνων με Τρισδιάστατη Εκτύπωση για τη Διαδερμική Χορήγηση Φαρμακολογικά Δραστικών Ουσιών
Περίληψη:
Η διαδερμική χορήγηση φαρμακολογικά δραστικών ουσιών έχει συμβάλλει σημαντικά στην καθημερινή ιατρική πρακτική, αποτελώντας μια ελκυστική εναλλακτική τόσο στη χρήση υποδόριων βελoνών όσο και στην από του στόματος χορήγηση. Η θεραπευτική, όμως, δράση των περισσότερων χημικών παραγόντων μέσω αυτής της οδού είναι περιορισμένη. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην ύπαρξη της κεράτινης στιβάδας, η οποία λειτουργεί ως ‘’φραγμός’’, οπότε μικρός αριθμός μορίων προσεγγίζει το σημείο δράσης. Μια καινοτόμος φαρμακοτεχνική μορφή, αυτή των μικροβελόνων, ενισχύει τη διαπέραση των φαρμάκων προκαλώντας διατάραξη της συνοχής της κεράτινης στιβάδας μέσω της δημιουργίας μικροπόρων. Κατά αυτό τον τρόπο, η φαρμακολογικά δραστική ουσία διαχέεται απευθείας στην επιδερμίδα ή στα ανώτερα στρώματα της δερμίδας, όπου εντοπίζεται το δίκτυο των τριχοειδών αγγείων.
Από τις κατηγορίες μικροβελόνων, εκείνη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή των πολυμερικών μικροβελόνων, διότι είναι βιοδιασπώμενες, μη τοξικές, μη ερεθιστικές και με δυνατότητα ελέγχου του ρυθμού αποδέσμευσης των ενσωματωμένων φαρμακολογικά δραστικών ουσιών. Οι πολυμερικές μικροβελόνες παρασκευάζονται ως επί το πλείστον με τη τεχνική της μικροχύτευσης, η οποία όμως προαπαιτεί τη δημιουργία εκμαγείων από πρότυπες διατάξεις στερεών μικροβελόνων. Τέτοιες πρότυπες δομές όμως, προκύπτουν από την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών, οι οποίες απαιτούν καταρτισμένο προσωπικό και υψηλού κόστους εξοπλισμό. Προκειμένου, επομένως, να απλοποιηθεί η διαδικασία παρασκευής εφαρμόστηκε η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης FDM (Μοντελοποίησης με Εναπόθεση Υλικού) για την απευθείας παραγωγή εκμαγείων πολυλακτικού οξέος (PLA).
Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης αποτελεί ένα εργαλείο, ώστε να αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμογή καινοτόμες τεχνικές καθώς και η παραγωγή εξατομικευμένων φαρμακευτικών προϊόντων από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Το γεγονός αυτό, σχετίζεται με την εδραίωση μίας νέας βιομηχανικής περιόδου, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία φέρνει σε άμεση επαφή τα ψηφιακά, τα φυσικά και τα βιολογικά συστήματα, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενσωμάτωση των καινοτόμων τεχνολογιών, προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η αποδοτικότητα του παραγωγικού συστήματος και στοχεύει στην αυτόνομη λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Μικροβελόνες, Τρισδιάστατη εκτύπωση, Διαδερμική χορήγηση, Γκαλανταμίνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
189
Αριθμός σελίδων:
243

Παρασκευή Πολυμερικών Μικροβελόνων μέσω Τρισδίαστατης εκτύπωσης για τη Διαδερμική Χορήγηση Φαρμάκων.pdf
10 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-02.