Μελέτη πτητικών μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς: μελέτες πρόσδεσης σε οσφρητικές πρωτεΐνες (OBPs) του κουνουπιού Anopheles gambiae

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934060 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-01
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χριστοδούλου Ελένη-Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασίλειος Ρούσσης
Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευσταθία Ιωάννου
Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπύρος Ε. Ζωγράφος
Ερευνητής Α’, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη πτητικών μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς: μελέτες πρόσδεσης σε οσφρητικές πρωτεΐνες (OBPs) του κουνουπιού Anopheles gambiae
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη πτητικών μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς: μελέτες πρόσδεσης σε οσφρητικές πρωτεΐνες (OBPs) του κουνουπιού Anopheles gambiae
Περίληψη:
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η ικανότητα πρόσδεσης πτητικών μεταβολιτών από θαλάσσιους οργανισμούς σε δύο χημειοϋποδοχείς-στόχους (OBPs) του κουνουπιού Anopheles gambiae με σκοπό τον εντοπισμό ενώσεων με πιθανή εντομοαπωθητική δράση. Οι 17 μεταβολίτες θαλάσσιας προέλευσης που μελετήθηκαν ανήκουν κατά κύριο λόγο στις χημικές κατηγορίες των σεσκιτερπενίων και των δικετοπιπεραζινών. Η σταθερά συγγένειας των μορίων με τις πρωτεΐνες πρόσδεσης οσμογόνων AgamOBP1 προσδιορίστηκε με φθορισμομετρικά πειράματα. Όλοι οι μεταβολίτες παρουσίασαν ικανότητες πρόσδεσης στην AgamOBP1. Επιπλέον, η πρόσδεση επιλεγμένων ενώσεων εκτιμήθηκε φθορισμομετρικά και στην AgamOBP5. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη πρωτεϊνικών κρυστάλλων της AgamOBP1 με πειράματα συγκρυστάλλωσης, καθώς και προκαταρκτική μελέτη πρόσδεσης με πειράματα 1Η STD NMR που θα επιτρέψουν την μελλοντική δομική μελέτη των συμπλόκων των υπό εξέταση ενώσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πτητικοί μεταβολίτες; θαλάσσιοι οργανισμοί; πρωτεΐνες πρόσδεσης οσμογόνων; κουνούπι; Anopheles gambiae
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
95
christodoulou+-+MSc+thesis+-+final.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο