Μεταβολομική Ανάλυση δειγμάτων νεφρών από μύες με νεφρίτιδα επαγόμενη από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο με τη χρήση φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού NMR

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934076 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-02
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσιάρα Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Ευάγγελος Γκίκας, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μεταβολομική Ανάλυση δειγμάτων νεφρών από μύες με νεφρίτιδα επαγόμενη από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο με τη χρήση φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού NMR
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μεταβολομική Ανάλυση δειγμάτων νεφρών από μύες με νεφρίτιδα επαγόμενη από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο με τη χρήση φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού NMR
Περίληψη:
Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ, λύκος) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης αυτοάνοση ασθένεια που μπορεί να επηρεάσει τα περισσότερα συστήματα οργάνων όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις και τους νεφρούς. Η νεφρίτιδα του Λύκου (ΝΛ) επηρεάζει το 40-70% των ασθενών με ΣΕΛ και χαρακτηρίζεται από τη σπειραματική εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων, ακολουθούμενη από τη δημιουργία φλεγμονώδους απόκρισης. Η ΝΛ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή νοσηρότητας και θνησιμότητας για τους ασθενείς με ΣΕΛ. Ο μεταβολισμός θεωρείται πλέον ότι παίζει βασικό ρόλο στις αυτοάνοσες ασθένειες. Οι μεταβολικές αλλαγές στις αυτοάνοσες ασθένειες μπορεί να οφείλονται στη φλεγμονή καθώς επίσης και να εμπλέκονται στην παθογένεση της αυτοανοσίας. Η σύνθετη παθογένεση και ετερογένεια του ΣΕΛ θέτει πολλές προκλήσεις στην εύρεση νέων βιοδεικτών για έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου. Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε τις μεταβολικές αλλαγές σε μύες που αναπτύσσουν αυθόρμητα ένα φαινότυπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Επιπλέον, στοχεύουμε στην ανίχνευση μεταβολιτών που σχετίζονται με τη νεφρική λειτουργία ως πιθανοί βιοδείκτες της πρώιμης ή/και όψιμης νεφρίτιδας λύκου. Θηλυκά υβρίδια F1 (NZBxNZW/F1) υποβλήθηκαν σε νεφρεκτομή σε ηλικία 1, 3 και 6 μηνών. Θηλυκοί μύες Β6 χρησιμοποιήθηκαν ως υγιή πρότυπα. Οι νεφροί ομογενοποιήθηκαν και εκχυλίστηκαν. Πραγματοποιήθηκε μη στοχευμένη μεταβολομική μελέτη με τη χρήση φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (¹H NMR) για την ανάλυση των υδατικών εκχυλισμάτων των νεφρών. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση χρονοσειράς στα δείγματα των μυών F1 και στη συνέχεια έγινε σύγκριση των προτύπων του λύκου με τα υγιή πρότυπα στα τρία διαφορετικά χρονικά σημεία. Οι υποψήφιοι βιοδείκτες ταυτοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας πολυπαραμετρική και μονοπαραμετρική στατιστική ανάλυση και η διαγνωστική τους ικανότητα αξιολογήθηκε. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα μεταβολικά προφίλ του ΣΕΛ και των υγιών προτύπων, ενώ ήταν δυνατός και ο διαχωρισμός του σταδίου προ-εφηβείας από το στάδιο νεφρίτιδας στα πρότυπα λύκου. Τα αποτελέσματά μας αποκαλύπτουν διαταραχές στο μεταβολισμό των αμινοξέων, με τα α-αμινοξέα να εντοπίζονται σε μειωμένα επίπεδα στο ΣΕΛ, και στο μεταβολισμό των γλυκεροφωσφολιπιδίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μειωμένα επίπεδα χολίνης και ουριδίνης στο στάδιο της νεφρίτιδας συγκριτικά με τον πρώτο μήνα. Κατά το τελευταίο τρίμηνο, όπως προκύπτει από τη μονοπαραμετρική ανάλυση, έχουμε μείωση στην ταυρίνη, τη μυο-ινοσιτόλη, το ADP, το ATP και το NAD+ στο στάδιο της νεφρίτιδας. Τα ευρύματα μας υποδηλώνουν ακόμη διαταραχή του ενεργειακού μεταβολισμού και αυξημένο οξειδωτικό στρες στην ασθένεια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ΣΕΛ, λύκος, ¹H NMR, μεταβολομική, νεφρός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
123

Ioanna_Tsiara_Master.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-04-02.