Μελέτη συσχέτισης χρόνου διακομιδής βαρέως πασχόντων στα ΤΕΠ και βραχυπρόθεσμης έκβασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934522 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Σιώμου Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρβάκη Χριστίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κουτσούκου Αντωνία, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Καλογιάννη Αντωνία, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη συσχέτισης χρόνου διακομιδής βαρέως πασχόντων στα ΤΕΠ και βραχυπρόθεσμης έκβασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη συσχέτισης χρόνου διακομιδής βαρέως πασχόντων στα ΤΕΠ και βραχυπρόθεσμης έκβασης
Περίληψη:
Ερευνητικό Άρθρο

Τίτλος: Μελέτη συσχέτισης χρόνου διακομιδής βαρέως πασχόντων στα ΤΕΠ και βραχυπρόθεσμης έκβασης

Σιώμου Ελευθερία1 Μαρβάκη Χριστίνα2 Καλογιάννη Αντωνία3

1 Νοσηλεύτρια ΤΕ Msc

2 Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

3 Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Περίληψη

Εισαγωγή: Οι βαρέως πάσχοντες ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία ασθενών οι οποίοι χρήζουν άμεσης, συνεχούς και εξειδικευμένης αντιμετώπισης με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασής τους. Η έγκαιρη θεραπεία και η άμεση αλλά ασφαλής διακομιδή είναι το κλειδιά για καλύτερη πρόγνωση.

Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο χρόνο διάρκειας διακομιδής βαρέως πασχόντων στο ΤΕΠ και της εξέλιξης της κατάστασής τους.

Υλικό/Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΠ επαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 155 ασθενείς, οι οποίοι εισήχθησαν στο ΤΕΠ μετά από κλήση στο Ε.Κ.Α.Β. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε 7 μήνες και έγινε με ένα έντυπο καταγραφής που περιελάμβανε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τη διάγνωση εισαγωγής, την ώρα κλήσης στο Ε.Κ.Α.Β, την ώρα άφιξης στο ΤΕΠ, την μεταφορά από τα ΤΕΠ σε ΜΕΘ, Χ/Ο ή κλινική, το APACHE II σκορ, καθώς και την περίπτωση απευθείας εισαγωγής στη ΜΕΘ ή το Χ/Ο. Ασθενείς που κατέληξαν κατά τη διακομιδή ή 24 ώρες μετά την άφιξη στο ΤΕΠ αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 22.0. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το p<0,05. Έγινε ενδελεχής αναζήτηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι pubmed, Medline και Scopus.

Αποτελέσματα: Το δείγμα αποτέλεσαν 155 ασθενείς από τους οποίους οι 81 ήταν γυναίκες και οι 74 άντρες. Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 58,89 ±20.83 έτη, η μέση τιμή του APACHE II SCORE ήταν 23,9±5.71, ενώ ο μέσος χρόνος διακομιδής ήταν 39,91±21.78 λεπτά, με ελάχιστο χρόνο διακομιδής τα 11 λεπτά και μέγιστο τα 161 λεπτά. Όσον αφορά την αιτία εισαγωγής, οι πολυτραυματίες αποτέλεσαν την πλειοψηφία με ποσοστό 23.9% (Ν=37). Ακολούθησαν με ποσοστό 20% (Ν=31) οι ασθενείς που διαγνώστηκαν αρχικά με κάποια άλλη, όχι τόσο συχνή πάθηση (ΟΠΟ,

ΚΕΚ, κώμα, δηλητηρίαση, επιληπτική κρίση, ΟΝΑ για τους οποίους έγινε ομαδοποίηση λόγω μικρής συχνότητας), με ποσοστό 16.8% (Ν=26) οι ασθενείς που διαγνώστηκαν αρχικά με καρδιολογικό επείγον (ανακοπή, ΟΣΣ), με ποσοστό 12.9% (Ν=20) οι ασθενείς που διαγνώστηκαν αρχικά με αναπνευστική ανεπάρκεια, και με ποσοστό 7.7% (Ν=12) οι ασθενείς που διαγνώστηκαν αρχικά με κάποια λοίμωξη. Με μικρότερα ποσοστά εμφανίζονται οι ασθενείς που διαγνώστηκαν αρχικά με ΑΕΕ (Ν=8, 5.2%), με αλλεργικό σοκ (Ν=6, 3.9%), με ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Ν=6,3.9%), με χειρουργικό επείγον (Ν=5, 3.2%) και με εγκαύματα (Ν=4, 2.6%). Από το σύνολο του δείγματος 51 ασθενείς μεταφέρθηκαν κατευθείαν στη ΜΕΘ, 24 μεταφέρθηκαν κατευθείαν στο Χειρουργείο, ενώ 26 ασθενείς διακομίσθηκαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο ή άλλο εξειδικευμένο κέντρο.

Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, ο χρόνος διακομιδής στα ΤΕΠ είναι υψίστης σημασίας για τη μετέπειτα πορεία της υγείας του βαρέως πάσχοντα, με τα αποτελέσματα να εμφανίζουν μεγάλη στατιστική σημαντικότητα (p<0.004,) καθώς για κάθε λεπτό που περνάει κατά τη διακομιδή, οι πιθανότητες για βελτίωση της κατάστασης του ασθενή μειώνονται. Επίσης, το APACHE II SCORE είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας καθώς όσο μεγαλύτερο σκορ έχει ο ασθενής, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες για τη βελτίωση της υγείας του (p-value<0.001).

Λέξεις κλειδιά: ΤΕΠ, χρόνος διακομιδής, βαρέως πάσχων, επείγουσες εισαγωγές

Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Σιώμου Ελευθερία elsiomou@windowslive.com
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΕΠ, Χρόνος διακομιδής, Βαρέως πάσχων, Επείγουσες εισαγωγές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
76

Siomou Eleftheria MSc.pdf
866 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.