Η μη εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης κατ' εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες Ια ως αντίθετης στη δημόσια τάξη υπό το πρίσμα ιδίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934534 22 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παππά Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Xρυσαφώ Τσούκα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, διεθνών σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μη εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης κατ' εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες Ια ως αντίθετης στη δημόσια τάξη υπό το πρίσμα ιδίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μη εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης κατ' εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες Ια ως αντίθετης στη δημόσια τάξη υπό το πρίσμα ιδίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Περίληψη:
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να συζητηθεί η έννοια της δημόσιας τάξης στο πλαίσιο της αναγνώρισης και εκτέλεσης των αλλοδαπών αποφάσεων. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση της εξαιρέσεως της δημόσιας τάξεως από τα εθνικά δικαστήρια των συμβαλλομένων μερών και τη δυνατότητα επικλήσεως του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος προστασίας της ιδιοκτησίας, όπως κατοχυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, προκειμένου να αρνηθεί την εκτέλεση αλλοδαπής δικαστικής αποφάσεως. Πρόκειται για ένα ζήτημα που καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό στο πλαίσιο του κανονισμού Βρυξέλλες 1α και της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του σκοπού της ελεύθερης κυκλοφορίας των αποφάσεων και, κατά συνέπεια, της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων. Συναφώς, μπορούν να συναχθούν διάφορα συμπεράσματα. Πράγματι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η έννοια της δημόσιας τάξης, όπως ερμηνεύεται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομολογία, είναι συμβατή με τις θεμελιώδεις αξίες κάθε κράτους μέλους, οι οποίες αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Επιπλέον, ο κανονισμός Βρυξέλλες 1α καθιερώνει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της εξαίρεσης για τη δημόσια τάξη με βάση την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η άρνηση εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης σχετικά με λόγους δημόσιας τάξης θα πρέπει να θεωρηθεί εξαίρεση από τον κανόνα, τα όρια των οποίων καθορίζονται και ελέγχονται από το Δικαστήριο της ΕΕ. Τέλος, η θέση αυτή θέτει το ζήτημα αν η άρνηση εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης βάσει της δημόσιας τάξης θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Μη εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, ανθρώπινα δικαιώματα, Κανονισμός Βρυξέλλες Ια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
58

Διπλωματική Έλενα Παππά-Τίτλος-Η ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ια ΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.