Παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς της ΜΕΘ με δευτεροπαθείς διαταραχές πήξης του αίματος και αναιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2934942 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-03-11
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γεωργακοπούλου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παρασκευή Κατσαούνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νικολέττα Ροβίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς της ΜΕΘ με δευτεροπαθείς διαταραχές πήξης του αίματος και αναιμία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς της ΜΕΘ με δευτεροπαθείς διαταραχές πήξης του αίματος και αναιμία.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η αναιμία και οι διαταραχές πήξης του αίματος απαντώνται συχνά σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας και σχετίζονται με δυσμενείς συνέπειες. Η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διαχείρισης, όπως οι αντιπηκτικές θεραπείες, η μετάγγιση αίματος, η χορήγηση ερυθροποιητίνης, τα υποκατάστατα αίματος, η θεραπεία σιδήρου και ελαχιστοποίηση της διαγνωστικής φλεβοτομίας, αποτελούν στόχο για την καλύτερη έκβαση της υγείας του ασθενούς.
Σκοπός: Σκοπός αυτής της Συστηματικής Ανασκόπησης ήταν να διερευνηθούν τα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου που ευθύνονται για την εμφάνιση αναιμίας και δευτεροπαθών διαταραχών πήξεως του αίματος, σε ασθενείς που νοσηλεύονται μέσα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Υλικό και Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ιατρικές βάσεις δεδομένων τυχαιοποιημένων μελετών, με λέξεις-κλειδιά που αφορούν τα αίτια και τους παράγοντες κινδύνου της αναιμίας και των διαταραχών πήξεως.
Αποτελέσματα: Η αιτιολογία της αναιμίας και των διαταραχών πήξης του αίματος στη ΜΕΘ, είναι πολυπαραγοντική. Σχετίζονται με οξεία αιμορραγία, αιμοδιάλυση, απώλεια αίματος που προκαλείται από διαγνωστική φλεβοτομή, οξεία φλεγμονή και λειτουργική ανεπάρκεια σιδήρου. Αυτοί οι παράγοντες έχουν σαν αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή και επιβίωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBCs) και την δυσλειτουργία των παραγόντων πήξης.
Συμπεράσματα: Η εμφάνιση αναιμίας και διαταραχών της πήξης είναι σχεδόν αναπόφευκτη σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπαραγοντική αιτιοπαθογένεσή τους, δημιουργείται αντίκτυπο στη νοσηρότητα και θνησιμότητα των ασθενών. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, έχει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψή τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αναιμία, Δευτεροπαθείς διαταραχές πήξεως του αίματος, Αίτια, Παράγοντες Κινδύνου, Έκβαση, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
74

Διπλωματική ΠΜΣ Πέργαμος.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.