Η περιπετειώδης διαδρομή της διαιτησίας και οι αλλαγές που υπέστη από την καθιέρωσή της μέχρι και σήμερα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935346 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-15
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Φιλιππιάδης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η περιπετειώδης διαδρομή της διαιτησίας και οι αλλαγές που υπέστη από την καθιέρωσή της μέχρι και σήμερα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η περιπετειώδης διαδρομή της διαιτησίας και οι αλλαγές που υπέστη από την καθιέρωσή της μέχρι και σήμερα
Περίληψη:
Η διαρκής «πάλη» μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, η οποία έχει ως σκοπό τη ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων και ιδίως την ρύθμιση των σχέσεων εργασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και η επίλυση αυτών μέσω του θεσμού της διαιτησίας, αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Με την παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια περιγραφής, αρχικά των αναγκών εξεύρεσης ενός αξιόπιστου συστήματος ειρηνικής επίλυσης των συλλογικών εργασιακών διαφορών, μέσω της ανάθεσης της διαφοράς σε έναν τρίτο, ο οποίος λόγω του κύρους και των ιδιαίτερων ικανοτήτων του, θα λειτουργήσει εξισσοροπητικά προς την επίλυση της συλλογικής διαφοράς.
Στην πρώτη ενότητα, γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των πρώτων βημάτων λειτουργίας του θεσμού της Διαιτησίας στην ελληνική εργατική έννομη τάξη, όπως αυτή εκδηλώθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με το σύστημα του ν. 3239/1955.
Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στο διάδοχο σύστημα της Διαιτησίας που επήλθε στη Ελλάδα μέσω του ν. 1876/1990, ενός συστήματος με περισσότερο φιλελεύθερη λειτουργία και ευελιξία, καθώς και στα πρώτα βήματα του θεσμού του ΟΜΕΔ, ο οποίος αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ειρηνική και ουσιαστική επίλυση των συλλογικών διαφορών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Ακολούθως γίνεται μία ενδελεχής αναφορά και σχολιασμός των σημαντικών μεταβολών που υπέστη ο θεσμός της διαιτησίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, πρώτα με τις αλλαγές που επέφερε αρχικά ο ν. 3899/2010 και εν συνεχεία η ΠΥΣ του 2012, αποκορύφωμα της οποίας ήταν η κατάργηση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία.
Ιδιαίτερη μνεία στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται στην απόφαση σταθμό της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2307/2014, βάσει της οποίας ακυρώθηκε το περιεχόμενο της ΠΥΣ του 2012 ως προς τις διατάξεις περί μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία και στη διαδικασία προσφυγής στο σύστημα της υποχρεωτικής διαιτησία που επέφερε ο σύμφωνος με την επιταγή της Απόφασης του Ακυρωτικού Δικαστηρίου ν.4303/2014, συνοδευόμενη με μία κριτική αποτίμηση της εν λόγω μεταρρύθμισης.
Τέλος, τόσο η ανάλυση των αλλαγών που επήλθαν στο θεσμό της Διαιτησίας, αρχικά με τον ν. 4549/2018 και εν συνεχεία, μέσω των αλλαγών που επήλθαν, μετά την ψήφιση του ν. 4635/2019, καθώς και μία παράλληλη προσπάθεια κριτικής προσέγγισης του θεσμού της Διαιτησίας, ιδίως σε σχέση με άλλους παρεμφερείς τρόπους επίλυσης των συλλογικών εργατικών διαφορών που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω μιας συνολικής κριτικής αποτίμησης λειτουργίας του συγκεκριμένου θεσμού όπως αυτός λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί στη χώρα μας, αποτελέι το συνολικό περιεχόμενο της παρούσας εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εργατικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Διαιτησία, Εργασία, Εργατικό, Δίκαιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
67

Διπλωματική Φιλιππιάδης.pdf
719 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.