Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935559 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τάτση Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1. Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Αν. Καθ. Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ
2. Ευθυμία Κινινή, Επικ. Καθ. Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ
3. Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Επικ. Καθ. Νομικής Σχολής Αθηνών ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά του φαρμάκου και περαιτέρω η εξέταση της καταχρηστικής -μη τιμολογιακού χαρακτήρα- συμπεριφοράς επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση κατ’ αρχήν υπό το πρίσμα του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των σχετικών εθνικών διατάξεων των κρατών μελών καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων.
Οι φαρμακοβιομηχανίες, ως «παίκτες» της αγοράς, δραστηριοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες ανταγωνισμού, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά, σε σχέση με άλλες, ως προς τη διαμόρφωση της προσφοράς και της ζήτησης αλλά και την συνύπαρξη δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και ρύθμισης. Η σημασία εξασφάλισης οικονομικώς προσιτών και νέων αποτελεσματικών φαρμάκων καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη -εν μέρει- ρυθμισμένης αγοράς, προκειμένου να μη θυσιάζονται στο βωμό του επιχειρηματικού συμφέροντος νέα αποτελεσματικά φαρμακευτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, όμως, αναγκαία κρίνεται και η εξασφάλιση της δράσης των επιχειρήσεων με βάση τα οικονομικά τους συμφέροντα, έτσι ώστε να συνεχίζονται οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη για νέα φάρμακα.
Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο ζήτημα αντιμετώπισης της καταχρηστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων ως απόρροια της προσπάθειάς τους για τη διατήρηση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και δύναμης στην αγορά, καθώς και στους προβληματισμούς που δημιουργούνται, οι οποίοι άπτονται της διατήρησης ισχυρής θέσης στην αγορά εις βάρος, κατά κύριο λόγο, φαρμακευτικών επιχειρήσεων γενοσήμων. Εξάλλου, όπως έχει ήδη κριθεί νομολογιακά, η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές τιμολογιακού ή μη χαρακτήρα, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος των ανταγωνιστών τους αλλά και εις βάρος του ελεύθερου ανταγωνισμού εν γένει.
Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένοι προβληματισμοί αναφορικά με την συνύπαρξη των διοικητικών ρυθμίσεων και του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεδομένου πως η ομαλή λειτουργία του φαρμακευτικού κλάδου υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, πέραν του ότι θεωρείται απόλυτη προτεραιότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση πρόσβασης ασθενών σε οικονομικώς προσιτά και καινοτόμα φάρμακα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκαιο ανταγωνισμού
Εμπορικό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ελεύθερος ανταγωνισμός, φάρμακα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
140
Αριθμός σελίδων:
101

2021.02.22_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_FINAL.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.