Διερεύνηση κολπικής μαρμαρυγής ως παράγοντα κινδύνου εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935656 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-17
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χαρβαλάκου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη , Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική Σχολή, ΠΑΔΑ
Τούτουζας Κωνσταντίνος , Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση κολπικής μαρμαρυγής ως παράγοντα κινδύνου εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση κολπικής μαρμαρυγής ως παράγοντα κινδύνου εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ).
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ΑΕΕ σε σχέση με την ύπαρξη κολπικής μαρμαρυγής ως παράγοντα κινδύνου
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 175 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύτηκαν τη χρονική περίοδο 2018- 2019 στο Γ.Ν ΣΠΑΡΤΗΣ. Για τη συλλογή των στοιχείων συμπληρώθηκε ειδικό έντυπο και τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών. Χρησιμοποιήθηκε η στατιστική δοκιμασία x2-test και ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το επίπεδο 5%.
Αποτελέσματα: Από τους 175 ασθενείς με ΑΕΕ το 52,9% ήταν άνδρες. Ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ανέφερε το 69,4% του δείγματος και κολπική μαρμαρυγή το 67,1% και άλλες αρρυθμίες το 15,4%. Θρομβοεμβολικό ΑΕΕ είχε το 17,0%, καρδιοεμβολικό το 38,6%, αιμορραγικό το 15,2% και παροδικό το 29,2%.Συχνότερα κολπική μαρμαρυγή ανέφεραν τα άτομα με καρδιαγγειακή νόσο (p<0,001), με υπέρταση (p<0,001), που είχαν ιστορικό στεφανιαίας νόσου (p=0,001), αυτοί που είχαν ιστορικό βαλβιδοπάθειας (p<0,001), καθώς και όσοι έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια (p<0,001). Επίσης συχνότερα κολπική μαρμαρυγή παρατηρείται στα άτομα που η βλάβη εδράζεται στη μέση εγκεφαλική αρτηρία (p=0,008).
Συμπέρασμα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με ΑΕΕ επεισόδιο παρουσίαζαν κολπική μαρμαρυγή. Η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής προλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό των ΑΕΕ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κολπική μαρμαρυγή, ΑΕΕ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
90
Αριθμός σελίδων:
60
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ20-1-2021.pdf (562 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο