Η έγκαιρη πληρωμή του ναύλου στη χρονοναύλωση: νομική φύση και συνέπειες παραβίασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935718 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-16
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χατζηπαχούλη Χαρίκλεια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθηγήτρα Λία Αθανασίου, μεταπτυχιακό, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η έγκαιρη πληρωμή του ναύλου στη χρονοναύλωση: νομική φύση και συνέπειες παραβίασης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η έγκαιρη πληρωμή του ναύλου στη χρονοναύλωση: νομική φύση και συνέπειες παραβίασης
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία, εξετάζει το θέμα της βασικότερης υποχρέωσης του ναυλωτή έναντι του εκναυλωτή στις συμβάσεις χρονοναύλωσης. Η υποχρέωση αυτή, προκειμένου να θεωρηθεί προσήκουσα, κατά τους ορισμούς των ναυλοσυμφώνων, δεν αρκεί να συνίσταται μόνο στην καταβολή αυτή καθ΄ αυτή του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού αλλά απαραίτητο είναι η εν λόγω καταβολή να πραγματοποιείται εγκαίρως. Το έγκαιρο της πληρωμής, εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, τους οποίους οφείλει να λάβει υπόψη του ο ναυλωτής, ώστε η εκπλήρωση της παροχής του να κριθεί επιτυχής. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εκπλήρωση αυτή, οι συνέπειες που υφίσταται ο ναυλωτής, διαφέρουν ανάλογα με τη νομική φύση που προσδίδεται στην υπό κρίση υποχρέωση. Πλήθως διαφορών ανέκυψαν ενόψει του παρόντος ζητήματος, απασχολώντας ιδιαίτερα τα αγγλικά δικαστήρια εδώ και πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα, από τη σκοπιά του αγγλικού δικαίου, το ζήτημα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της εξεταζόμενης υποχρέωσης του ναυλωτή, είτε ως θεμελιώδη όρο της σύμβασης χρονοναύλωσης (condition) είτε ως ενδιάμεσο (intermediate). Ο χαρακτηρισμός αυτός θεωρείται κρίσιμος, δεδομένου ότι ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί η υποχρέωση, θα εξαρτηθούν και τα έννομα αποτελέσματα της παραβίασης της. Η παρούσα λοιπόν μελέτη, αποτελεί μια ακόμα προσέγγιση του θέματος αυτού και συνεισφορά μιας ακόμα άποψης επί του αμφιλεγόμενου αυτού ζητήματος, μέσω φυσικά λογικών επιχειρημάτων και συλλογισμών και μετά από πλήρη παράθεση όλων των νομολογιακών απόψεων του αγγλικού δικαίου. Επιπλέον, προσφέρει πλήρη ανάλυση όλων συμβατικών δικαιωμάτων που παρέχουν τα ναυλοσύμφωνα στον εκναυλωτή, με παραπομπή στην ιδιαίτερα πλούσια σχετική αγγλική νομολογία. Παράλληλα, η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα αυτό και υπό τη σκοπιά του ελληνικού δικαίου, η σύγκριση του οποίου με το αγγλικό δίκαιο παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Μέσω λοιπόν της ανάλυσης του θέματος στα δύο επίπεδα προσέγγισης, αγγλικού και ελληνικού δικαίου, η εν λόγω μελέτη αποτελεί ταυτόχρονα και μελέτη συγκριτικού δικαίου, όπου τελικώς καταφαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο εννόμων τάξεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εμπορικό Δίκαιο
Ναυτικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
ναυλοσύμφωνο, ναυλωτής, εκναυλωτής, πλοιοκτήτης, προκαταβολικά, ναυλαγορά, χρόνος, έγκαιρη, πληρωμή, όρος, σύμβαση, θεμελιώδης, ναύλωση, νομική φύση, συνέπειες, παράβαση, τράπεζα, έμβασμα, ληξιπρόθεσμη, αργία, πίστωση, καθυστέρηση, παραίτηση, ρήτρα, υπερημερία, οφειλέτης, καταγγελία, λύση, αποζημίωση, απόσυρση, πλοίο, διακοπή, επίσχεση, ειδοποίηση, εύλογη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
27
Αριθμός σελίδων:
105
ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΝΑΥΛΟΥ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο