Η διεθνής προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ διεθνούς ομοιομόρφου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2935858 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-17
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καραλής Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσαφώ Τσούκα
Ελένη Μουσταΐρα
Αναστάσιος Γουργουρίνης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διεθνής προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ διεθνούς ομοιομόρφου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διεθνής προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ διεθνούς ομοιομόρφου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
Περίληψη:
Με την παρούσα εργασία εκπονείται μια προσπάθεια παρουσίασης της προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο από το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο όσο και από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα αναλυθούν οι κυριότερες διεθνείς συμβάσεις για την πνευματική ιδιοκτησία και οι βασικές αρχές στις οποίες εδράζονται, όπως επίσης και το «κοινοτικό κεκτημένο» και το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ για την πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή οι θεμελιώδεις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο μέρος, θα προσεγγιστεί το ζήτημα των προσβολών των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας από την σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανάλυση όλων των σχετικών ρυθμίσεων των Κανονισμών Ρώμη Ι, ΙΙ και Βρυξέλλες Ια. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά και στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δηλαδή το άρθρο 67 του Ν. 2121/1993 και στη σύγκριση του με το Κανονισμό Ρώμη ΙΙ, ο οποίος φυσικά από την έναρξη της ισχύος του δεν αφήνει περιθώριο εφαρμογής του ελληνικού νόμου. Τέλος, στο τρίτο μέρος θα γίνει ειδική αναφορά στις προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, τις βασικότερες νομοθετικές ασπίδες προστασίας των δικαιωμάτων αυτών, τις αντικρουόμενες προσεγγίσεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και την διεθνή δικαιοδοσία και την ερμηνεία των συγκρούσεων αυτών από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε όλη την εργασία, αναγνωρίζεται μεν η ισχύς και η επικράτηση της αρχής της εδαφικότητας, εξετάζονται όμως, ταυτόχρονα, κι άλλες εναλλακτικές ως προς την αναζήτηση του εφαρμοστέου δικαίου και της διεθνούς δικαιοδοσίας και προτείνονται πιθανές λύσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Κανονισμός Ρώμη Ι, Κανονισμός Ρώμη ΙΙ, Κανονισμός Βρυξέλλες Ια, Οδηγίες ΕΕ για ομοιόμορφη ρύθμιση ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πνευματική ιδιοκτησία και διαδίκτυο, Διεθνής Σύμβαση Βέρνης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
109
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο