Η δουρβαλουμάμπη στην κλινική πράξη της θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936086 33 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-24
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γιάτζου Νιόβη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστάθιος Καστρίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβριατοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φλώρα Ζαγουρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η δουρβαλουμάμπη στην κλινική πράξη της θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η δουρβαλουμάμπη στην κλινική πράξη της θεραπείας του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει το φάρμακο ‘’δουρβαλουμάμπη’’ μέσω της κλινικής πράξης, για την θεραπεία του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα.
Συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η νόσος του καρκίνου, σχετικά με τα χαρακτηριστικά ,την σταδιοποήση και τις κατηγορίες του, στοχεύοντας στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Στην συνέχεια, αναλύονται χρήσιμα και ενδιαφέροντα στοιχεία, σχετικά με τις αιτίες, την διάγνωση και τα σχήματα θεραπείας τα οποία λαμβάνονται .
Επιπρόσθετα, στο 2ο κεφάλαιο αναλυεται η μοριακή βάση, δεδομένα φαρμακοκινητικής και η μοριακή δράση του φαρμάκου της δουρβαλουμάμπης στοχέυοντας στον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
Τέλος, σύφωνα με τα επίσημα μέχρι ώρας δεδομένα, παρουσιάζονται οι κλινικές μελέτες οι οποίες αφορούν την δουρβαλουμάμπη είτε ως μονοθεραπείας είτε σαν συνδυαστική θεραπείας τον εν λόγω καρκίνο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πνεύμονες, Μη-μικροκυτταρικός, Καρκίνος, Δουρβαλουμάμπη, Μελέτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
74

Giatzou Niovi Master.pdf
1005 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.