Αρλιώτης Δημήτριος

Μητρώο uoadl:2936112 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αρλιώτης Δημήτριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30740
Τόπος καταγωγής:
Κέρκυρα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δ. Μαγκουρέας
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κέρκυρας, αριθμ. 9, 11 Οκτωβρίου 1906, καλώς (6)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φυσικομαθηματική (τμήμα Φυσικών) 132, 29/9/1908
Σημειώσεις:
Χαρτόσημο
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.