Κάκος ή Καρακαντάς Απόστολος

Μητρώο uoadl:2936114 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κάκος ή Καρακαντάς Απόστολος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30741
Τόπος καταγωγής:
Λαμία
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ηλίας Φιλίππου
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Αποδεικτ. Απολ. Γυμν. Λαμίας, 27 Οκτωβρίου 1906, αριθμ. Απολ. 396/44, 28 Ιουνίου 1905, καλώς (5 44/46)
Σημειώσεις:
βλ. αίτησιν προσθήκης επωνύμου […], 2073, 2/1/1918
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.