Πολυκράτης Πέτρος

Μητρώο uoadl:2936116 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πολυκράτης Πέτρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30742
Τόπος καταγωγής:
Βουρλά (Σμύρνης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Μεσολωράς
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α' Βαρβ. Αριθμ. 23, 29/9/1906, σχ καλώς (5 14/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.