Ιωαννίδης Ευθύφρων

Μητρώο uoadl:2936121 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιωαννίδης Ευθύφρων
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30744
Τόπος καταγωγής:
Σκύρος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ηλίας Παλαμήδης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Γ' Αθηνών, αριθμ 294, 24 Φεβρουαρίου 1906, καλώς (6) (σχ. Έτος 1904-1905)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.