Γκακός Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2936123 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γκακός Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30745
Τόπος καταγωγής:
Βουρλά (Σμύρνης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αναστ.Σανιάνος
Ηλικία:
25
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Αποδεικτ. Απολ. Γυνμν. Σμύρνης, αριθμ 43, 16 Σεπτεμβρίου 1906, αριθμ απολ 115, Ιουνίου 1899, λίαν καλώς (8,66) (σχ έτος 1898-99)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Ιατρική, 2537, χειμερινό εξάμηνο 1910-11[…] δυνάμει του νόμου …
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.