Αλεξιάδης Εμμανουήλ

Μητρώο uoadl:2936125 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αλεξιάδης Εμμανουήλ
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30746
Τόπος καταγωγής:
Νίσυρος (Μ.Ασίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνσταντίνος Καμπουράκης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Κενο
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σάμου, αριθμ 2330/126, 29 Σεπτεμβρίου 1906, καλώς (6 35/37)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.