Γκέκας Αθανάσιος

Μητρώο uoadl:2936127 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γκέκας Αθανάσιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30747
Τόπος καταγωγής:
Ήπειρος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χριστοβασίλης
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ Γυμν Φιλιππουπόλεως, αριθμ. 13/15, 18 Ιουνίου 1902, καλώς (5,86)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.