Γεωργουλάκης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936129 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γεωργουλάκης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30748
Τόπος καταγωγής:
Ρέθυμνον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αντώνιος Εμμανουήλ Βροντάκης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ Γυμν. Β' Αθηνών, αριθμ. 23, 30 Οκτωβρίου 1906, καλώς (6 12/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.