Καλλιγιαννάκη Ειρήνη

Μητρώο uoadl:2936133 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Καλλιγιαννάκη Ειρήνη
Ημερομηνία εγγραφής:
19061031
Αύξων αριθμός:
30750
Τόπος καταγωγής:
Χανιά Κρήτης
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Καπετανάκης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Α' Βαρβ. Αριθμ. 198, 17 Οκτωβρίου 1906, καλώς (6 38/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.