Παπαναστασίου Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2936135 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπαναστασίου Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070122
Αύξων αριθμός:
30751
Τόπος καταγωγής:
Θράκη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σπυρίδης
Ηλικία:
40
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Α' Αθηνών, αριθμ. 44, 1 Ιουλίου 1886, καλώς (7 9/55)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.