Χρυσοχέρης Πραξιτέλης

Μητρώο uoadl:2936139 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Χρυσοχέρης Πραξιτέλης
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30752
Τόπος καταγωγής:
Πάνορμος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χαρίκλεια Χρυσοχέρη
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Γαλλικού Λυκείου Αθηνών, 27 Σεπτεμβρίου 1906
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.