Ασβεστάς Απόστολος

Μητρώο uoadl:2936143 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ασβεστάς Απόστολος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30754
Τόπος καταγωγής:
Σιάτιστα (Μακεδονίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ζήσης Αλεξίου
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σιατίσθης, αριθμ 239/46, 11 Ιουνίου 1906, καλώς (6,47)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.