Καλαμαράς Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2936145 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Καλαμαράς Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30755
Τόπος καταγωγής:
Σιάτιστα (Μακεδονίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Βέλλιος
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Σιατίσθης Σουλίου, αριθμ. 204, 5 Ιουνίου 1905, άριστα (9 40/45)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.