Ζωγράφος Βασίλειος

Μητρώο uoadl:2936147 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζωγράφος Βασίλειος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30756
Τόπος καταγωγής:
Κορυτσά
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Νικόλαος Π.Ζωγράφος
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Κορυτσάς, αριθμ 84, 22 Ιουνίου 1906, καλώς (7 4/48)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.