Κυριακός Βελισσάριος

Μητρώο uoadl:2936149 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κυριακός Βελισσάριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30757
Τόπος καταγωγής:
Γκουμουλτζίνα (Θράκης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π.Γεωργιάδης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική σχολή 9τμήμα φυσικών)
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Β' Αθηνών, αριθμ. 1, 21 Ιουνίου 1905, καλώς (7 6/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.