Διαμαντίδης Αχιλλεύς

Μητρώο uoadl:2936153 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Διαμαντίδης Αχιλλεύς
Ημερομηνία εγγραφής:
19070127
Αύξων αριθμός:
30759
Τόπος καταγωγής:
Φιλιππούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Αχιλλεύς Αρμόδιος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Φιλιππουπόλεως, αριθμ 6/30, 17 Ιουνίου 1906, καλώς (6,46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.