Υποστήριξη της Περιγεννητικής ψυχικής υγείας της γυναίκας από τις υπηρεσίες υγείας: Μια συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936171 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-19
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μητραντζιά Θεοδώρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας , Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ
Ευανθία Σακελλάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΑΔΑ
Ντιάνα Χαριλα, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υποστήριξη της Περιγεννητικής ψυχικής υγείας της γυναίκας από τις υπηρεσίες υγείας: Μια συγχρονική μελέτη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υποστήριξη της Περιγεννητικής ψυχικής υγείας της γυναίκας από τις υπηρεσίες υγείας: Μια συγχρονική μελέτη
Περίληψη:
Στόχος: Όλοι οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των γυναικών καθ’ όλη
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, κατά τη διάρκεια του τοκετού και τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση.
Βρίσκονται σε μια μοναδική θέση να εκτιμήσουν θέματα που αφορούν στη ψυχική τους υγείας και να
προσφέρουν την κατάλληλη υποστήριξη και παραπομπή. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να
διερευνηθούν οι στάσεις και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα ως προς την αναγνώσριση
και υποστήριξη της γυναίκας κατά την περιγεννητική περίοδο.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη και τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την περίοδο ενός μήνα
το 2019, χρησιμοποιώντας μία ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα που σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό βάσει της
προηγούμενης βιβλιογραφίας στο θέμα. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το στατιστικό
πρόγραμμα IBM SPSS 23.
Αποτελέσματα: Στην έρευνα συμμετείχαν 105 άτομα (74,3% γυναίκες). Οι συμμετέχοντες εργάζονταν ως
μαίες (36,75%), νοσηλεύτριες (31,50%) επισκέπτριες υγείας (26,25%), γυναικολόγοι (13,65%) και κοινωνικοί
λειτουργοί (2,10%). Οι μισοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τους τελευταίους έξι μήνες έχουν φροντίσει μία έως
πέντε γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας, οι οποίες επισκέφθηκαν το χώρο εργασίας τους. Το 66,3%
των συμμετεχόντων αναγνωρίζει εάν κάποια γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο να αναπτύξει προβλήματα
περιγεννητικής ψυχικής υγείας και το 68,0% δηλώνει πως συζητάει με τις γυναίκες για θέματα ψυχικής
υγείας. Λιγότεροι από τους μισούς (39,8%) δηλώνουν ότι παρέχουν πληροφόρηση στους συντρόφους και τις
οικογένειες των γυναικών για θέματα περιγεννητικής ψυχικής υγείας. Το 77,8% παραπέμπει τις γυναίκες στις
υπηρεσίες ψυχικής υγείας όταν χρειάζεται. Το 48,5% δηλώνει ότι διαθέτει μετρίου επιπέδου γνώσεις σχετικά
με τις διαθέσιμες εξειδικευμένες δημόσιες υπηρεσίες για την υποστήριξη της γυναίκας με θέματα
περιγεννητικής ψυχικής υγείας και μόνο το 31% γνωρίζει «καλά» το θέμα.
79% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι ο λίγος χρόνος που έχουν στη διάθεση τους με τη γυναίκα αποτελεί
εμπόδιο στη φροντίδα της περιγεννητικής ψυχικής της υγείας και 75% δηλώνουν ότι η έλλειψη χρόνου για
ανάπτυξη διαπροσωπικής σχέσης με τη γυναίκα είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Το 49% των συμμετεχόντων
δηλώνει πως φοβάται το γεγονός ότι δεν είναι στον επαγγελματικό τους ρόλο να συζητήσουν με τη γυναίκα
για την ψυχική της υγεία. Το 68% δηλώνει ως εμπόδιο συζήτησης την έλλειψη δωρεάν υπηρεσιών
περιγεννητικής ψυχικής υγείας και 48% το φόβο ότι η μόνη θεραπεία ψυχικής υγείας που θα της προσφερθεί
θα είναι φάρμακα.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέματα έδειξαν σημαντικές συσχετίσεις των συνθηκών εργασίας και
χαρακτηριστικών των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με την παροχή φροντίδας στην περιγεννητική
ψυχική υγείας, καθώς και σημαντικό αριθμό εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στη
φροντίδα των γυναικών με περιγεννητική ψυχική ασθένεια. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να παρέχουν
κατάλληλες εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις γυναίκες με διαταραχές ψυχικής υγείας στην περιγεννητική
περίοδο. Η εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των περιγεννητικών
διαταραχών της ψυχικής υγείας θα πρέπει να παρέχεται ως μέρος των εθνικών προγραμμάτων ειδικής
κατάρτισης για όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας. Είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι να
διασφαλίσουν ότι υπάρχουν ανανεωμένα και σαφή πρωτόκολλα και πρότυπα περίθαλψης. Οι ρόλοι και οι
ευθύνες του συνόλου του προσωπικού πρέπει να είναι σαφείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περιγεννητική ψυχική υγεία, Επαγγελματίες υγείας ,Εμπόδια, Εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
117
Αριθμός σελίδων:
78

ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΡΑΝΤΖΙΑ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-08-23.