Η επίδραση των Μαθησιακών Τύπων στη μνημονική επίδοση των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936304 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-19
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Θεοτοκάτου Ευθαλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΠΑΣΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Π.Τ.Δ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΛΟΣ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των Μαθησιακών Τύπων στη μνημονική επίδοση των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση των Μαθησιακών Τύπων στη μνημονική επίδοση των μαθητών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Περίληψη:
Πολλές δεκαετίες τώρα στην εκπαίδευση έχουν διατυπωθεί και έχουν εφαρμοστεί θεωρίες των μαθησιακών τύπων. Πολλοί ερευνητές έχουν διαμορφώσει διαφορετικά μοντέλα μαθησιακών τύπων με διάφορα εργαλεία ταξινόμησης. Μία από τις πιο γνωστές θεωρίες κατατάσσει τους μαθητές σε οπτικούς, ακουστικούς και κιναισθητικούς (VAK). Η κεντρική υπόθεση (υπόθεση της ταύτισης) είναι ότι αν ο εκπαιδευτικός προσαρμόσει το μάθημά του ώστε να ταυτίζεται με τον τύπο του μαθητή, το γνωστικό αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Στις θεωρίες αυτές έχει ασκηθεί κριτική και αναφέρονται ακόμα και κίνδυνοι από την χρήση τους.
Η παρούσα εργασία εξέτασε πειραματικά σε 194 μαθητές Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού την υπόθεση της ταύτισης. Πρώτα οι μαθητές ταξινομήθηκαν κατά BLSI σε τρεις μαθησιακούς τύπους. Στη συνέχεια τους παρουσιάστηκε το ίδιο υλικό με οπτικό, ακουστικό και οπτικοακουστικό τρόπο. Εξετάστηκε κατά πόσο όταν ο τρόπος διδασκαλίας ταυτίζεται με τον μαθησιακό τύπο του μαθητή, τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι καλύτερα. Βρέθηκε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση της μνημονικής επίδοσης όταν η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στον μαθησιακό τύπο του μαθητή. Επίσης βρέθηκε ότι ο μαθησιακός τύπος στον οποίο πιστεύουν ότι ανήκουν οι μαθητές δεν συμπίπτει με το μαθησιακό τύπο στον οποίο κατατάσσονται με τη χρήση του BLSI. Τέλος, με την παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι η πολυαισθητηριακή διδασκαλία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα τόσο γενικά σε όλους τους μαθητές όσο και για μαθητές των διαφορετικών μαθησιακών τύπων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
μαθησιακοί τύποι, learning styles, ακουστικός τύπος, οπτικός τύπος, κιναισθητικός τύπος, VAK, VAKT, BLSI, υπόθεση της ταύτισης, meshing hypothesis, matching hypothesis
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
111
Αριθμός σελίδων:
87

Θεοτοκάτου_Ευθαλία_216071.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-08-19.