Ανάλυση των ερωτήσεων-ασκήσεων του κεφαλαίου ʻʻΟξέα-Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία’’ σχολικών εγχειριδίων της Γ´Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936365 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μανιώρου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρομούστακος Θωμάς, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση των ερωτήσεων-ασκήσεων του κεφαλαίου ʻʻΟξέα-Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία’’ σχολικών εγχειριδίων της Γ´Λυκείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάλυση των ερωτήσεων-ασκήσεων του κεφαλαίου ʻʻΟξέα-Βάσεις και Ιοντική Ισορροπία’’ σχολικών εγχειριδίων της Γ´Λυκείου
Περίληψη:
Τα σχολικά εγχειρίδια ως κεντρικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία
ασκούν ισχυρή επίδραση στη διδασκαλία και τη μάθηση της Χημείας, στην
αξιολόγηση και το αναλυτικό πρόγραμμα. Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας
είναι να αναδείξει ότι τα σχολικά εγχειρίδια τα οποία είναι ελλιπή στη
χρήση εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης μπορεί να αποτρέψουν την
πολυδιάστατη ανάπτυξη των μαθητών. Ως δείγμα ανάλυσης επιλέχθηκαν οι
ερωτήσεις και οι ασκήσεις του κεφαλαίου <<Οξέα-Βάσεις και Ιοντική
Ισορροπία>> των τεσσάρων εγχειριδίων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως
διδακτικά εγχειρίδια για το μάθημα της Χημείας της Γ’ Λυκείου σύμφωνα με
τον θεσμό του <<πολλαπλού βιβλίου>>, καθώς επίσης και οι στόχοι του
αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Οι ερωτήσεις
και οι ασκήσεις στο τέλος του κεφαλαίου αναλύθηκαν προκειμένου να βρεθούν
ποιές γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών είναι πιθανό να
ενεργοποιούν, οι ευκαιρίες για μάθηση που προσφέρουν και αν ικανοποιούνται
οι γενικοί και ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του αναλυτικού προγράμματος
σπουδών. Βασικό εργαλείο ανάλυσης αποτέλεσε η <<Αναθεωρημένη Ταξινομία
του Bloom>> ενώ για την ανάλυση των ερωτήσεων που εμπλέκουν τους μαθητές
σε μεταγνωστικές δραστηριότητες μάθησης χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο που
αναπτύχθηκε από τους Overman, Vermunt, Meijer, Bulte, & Brekelmans (2013).
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι μόνο δύο από τα τέσσερα
εγχειρίδια προσφέρουν υψηλές ευκαιρίες μάθησης με ποικιλία ερωτήσεων και
ασκήσεων που στοχεύουν σε υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις κατηγορίες της ταξινομίας τόσο στη διάσταση
της Γνωστικής Διαδικασίας όσο και στη διάσταση της Γνώσης. Οι στόχοι τους
βρίσκονται σε συνάφεια με τους ειδικούς στόχους του επιδιωκόμενου
αναλυτικού προγράμματος σπουδών ενώ επιδιώκουν και τη σύνδεση της Χημείας
με την καθημερινή ζωή που είναι ένα από τους βασικούς γενικούς στόχους.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνουν και μεταγνωστικές
ερωτήσεις, η ανάλυση των οποίων έδειξε ότι κατηγοριοποιούνται αποκλειστικά
στην κατηγορία του Προσανατολισμού/ Προγραμματισμού. Τα υπόλοιπα δύο
εγχειρίδια κυμαίνονται στα κατώτερα επίπεδα της ταξινομίας, μη
αναγνωρίζοντας τη <<Μεταγνώση>> ως κατηγορία Γνώσης και μη επιδιώκοντας τη
σύνδεση της Χημείας με τη ζωή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
εγχειρίδια Χημείας, ασκήσεις Χημείας, επιδιωκόμενο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom, μεταγνωστικές δραστηριότητες, καθημερινή ζωή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
150
Διπλωματική εργασία (Μανιώρου Μαρία).pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο