Προς αξιοποίηση των κοινωνικο- επιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία της Χημείας Β’ Λυκείου: Διερεύνηση αντιλήψεων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936384 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μακρή Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαυρομούστακος Θωμάς, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προς αξιοποίηση των κοινωνικο- επιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία της Χημείας Β’ Λυκείου: Διερεύνηση αντιλήψεων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προς αξιοποίηση των κοινωνικο- επιστημονικών ζητημάτων στη διδασκαλία της Χημείας Β’ Λυκείου: Διερεύνηση αντιλήψεων και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού υλικού προς διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Χημείας αξιοποιώντας την προσέγγιση των κοινωνικο- επιστημονικών ζητημάτων και της πρόθεσής τους να την εφαρμόσουν. Επίσης, στόχος είναι και η παράλληλη επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την καινοτόμα αυτή μέθοδο διδασκαλίας.
Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο συνέντευξης αποτελούμενο από 18 Eρωτήσεις, κατανεμημένες σε 6 Ενότητες Ερωτήσεων. Το επιμορφωτικό υλικό, με τη μορφή 41 διαφανειών τύπου power point, βρίσκεται σε αμοιβαία συσχέτιση με τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε μία ενδεικτική δίωρη Διδακτική Πρόταση με κοινωνικο- επιστημονικό προσανατολισμό στην ύλη της Χημείας της Β’ Λυκείου, και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο: «Αλκοόλες- Φαινόλες», η οποία περιλαμβάνεται στο υλικό επιμόρφωσης.
Λόγω των ελλείψεων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών στις συνιστώσες της μάθησης και της διδασκαλίας, όπως προκύπτουν από τη σύγχρονη έρευνα, οι ερωτήσεις της συνέντευξης συνοδεύoνται από το υλικό επιμόρφωσης, στο οποίο επισημαίνονται μεταξύ άλλων, ζητήματα τα οποία αποτελούν θέματα διδασκαλίας καθώς και παραδείγματα διδασκαλιών με κοινωνικο- επιστημονική κατεύθυνση. Κρίναμε, τέλος, ότι η δίωρη πρόταση διδασκαλίας της Αιθανόλης, συμπληρώνει την επιμόρφωση προσφέροντας ένα παράδειγμα εφαρμογής της συγκεκριμένης προσέγγισης στη διδασκαλία της Χημείας. Μέσω της πρότασης αυτής, διασαφηνίζονται τα κομβικά σημεία του περιβάλλοντος μάθησης που διαμορφώνει η διδασκαλία μέσω κοινωνικο- επιστημονικών ζητημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνικο- επιστημονικά ζητήματα, Επιχειρηματολογία, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Διδακτική Παρέμβαση, Ομαδοσυνεργατική Μάθηση και Διδασκαλία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
118
Αριθμός σελίδων:
143

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.