Ισομορφές των υποδοχέων των ορμονών FSH και LH σε κοκκώδη κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2936474 26 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-25
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καρκατζούλης Σπυρίδων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής , Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ισομορφές των υποδοχέων των ορμονών FSH και LH σε κοκκώδη κύτταρα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ισομορφές των υποδοχέων των ορμονών FSH και LH σε κοκκώδη κύτταρα
Περίληψη:
Η υπογονιμότητα συνιστά ένα πρόβλημα της σύγχρονης εποχής το οποίο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί διαταραχή της υγείας και χρήζει ιατρικής αντιμετώπισης. Η πιο αποτελεσματική θεραπεία της υπογονιμότητας είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (ART: Assisted Reproduction Technology). Με δεδομένο ότι ολοένα και περισσότερα ζευγάρια αντιμετωπίζουν διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και δυσκολία στην απόκτηση απογόνων, ο κλάδος της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γνωρίζει ραγδαία εξέλιξη.
Το ωοθυλάκιο αποτελεί την κύρια αναπαραγωγική μονάδα της ωοθήκης. Ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται, τα ωοθυλάκια συνίστανται από διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους όπου ανήκουν ο θηλυκός γαμέτης δηλαδή, το ωοκύτταρο, τα κοκκώδη κύτταρα και τα κύτταρα θήκης. Τα κοκκώδη κύτταρα περιβάλλουν το ωοκύτταρο και με τους ορμονικούς υποδοχείς που φέρουν επηρεάζουν σημαντικά την ωρίμανση του ωοκυττάρου και την ωοθυλακική ανάπτυξη. Για αυτό το λόγο, αποτελούν πεδίο συνεχούς έρευνας.
Η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη, FSH ασκεί τη δράση της προσδενόμενη στο συγγενή υποδοχέα της, το FSΗ-R (FSH-Receptor) ο οποίος εντοπίζεται στα κοκκώδη κύτταρα. Η ωχρινοτρόπος ορμόνη, LH εκδηλώνει τη δράση της μέσω της πρόσδεσής της στον αντίστοιχο υποδοχέα της, το LH-R (LH-Receptor) ο οποίος απαντάται κατά κύριο λόγο, στα κύτταρα της έσω θήκης και σε μικρότερο βαθμό, στα ωοκύτταρα, στα μεμβρανικά κοκκώδη και στα κοκκώδη που άπτονται του ωοκυττάρου.
Η παρούσα μελέτη ερεύνησε την έκφραση ισομορφών των FSH-R και LH-R σε κοκκώδη κύτταρα ωοφόρου δίσκου εξετάζοντας ενδεχόμενη συσχέτιση της παρουσίας ή απουσίας τους με την ηλικία της γυναίκας, την ωοθηκική επάρκειά της καθώς και την επίτευξη κύησης ή όχι. Για αυτό το σκοπό, από ένα σύνολο 25 γυναικών μέσου όρου ηλικίας 35.4 ετών που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης, συλλέχθηκαν δείγματα κοκκωδών κυττάρων από τα οποία έγινε απομόνωση ολικού RNA. Ακολούθησε σύνθεση cDNA το οποίο ενισχύθηκε μέσω Nested PCR για την ανίχνευση έκφρασης του FSH-R και μέσω συμβατικής PCR για την ανίχνευση έκφρασης του LH-R. Τα αποτελέσματα οπτικοποιήθηκαν μέσω ηλεκτροφόρησης σε πηκτή αγαρόζης.
Σχετικά με το FSH-R, δεν ανιχνεύτηκε κάποια εκ των ισομορφών του, γεγονός που πιθανώς να οφείλεται στην παρουσία χαμηλού αριθμού μεταγράφων αυτών. Από την άλλη πλευρά, ανιχνεύτηκε ο LH-R σε πλήρες μήκος (921 bp) και δύο ισομορφές του, οι LHRSV1 και LHRSV3 μήκους 735 bp και 432 bp αντιστοίχως ενώ δεν εντοπίστηκε η ισομορφή LHRSV2 των 621 bp. Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε σύνδεση της έκφρασης ή απουσίας του LH-R και των ισομορφών του που παρατηρήθηκαν με την ηλικία, την ωοθηκική επάρκεια και την επιτυχή ή όχι έκβαση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Βέβαια, σημειώθηκε μια στατιστικώς σημαντική τάση συσχέτισης ως προς την έλλειψη έκφρασης κατά ζεύγη των μορφών του LH-R που ανιχνεύτηκαν πειραματικά όπως επίσης, το αντίστοιχο διαπιστώθηκε για την παράλληλη παρουσία τους σε ζεύγη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ισομορφές, Υποδοχέας ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης, Υποδοχέας ωχρινοτρόπου ορμόνης, Κοκκώδη κύτταρα, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Εξωσωματική γονιμοποίηση, Απομόνωση RNA, Αντίστροφη μεταγραφή, Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, Ηλεκτροφόρηση, Κριτήρια Bologna
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
123
Karkatzoulis Spyridon Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο